BRF Sillpackaren     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

 

2010-06-09

Nu är bygglovsansökningarna för balkongerna inskickade till Stadsbyggnadskontoret. Vi väntar spänt på deras respons.

 

2010-06-07

Ny styrelse valdes vid årsstämman den 18 maj.  Den nya styrelsen består av:

Ordförande: Vigor Sörman

Vice ordf. & ledamot: Åsa Lidén

Kassör: Paula di Luca

Sekreterare & Husvärd: Örjan Jansson

Ledamot: Magnus Sedlacek

Suppleanter: Lisa Bjuggstam Bocciarelli, Lennart Stajic och Louise Hartog.

 

Då Thomas Sturesson avflyttat kommer ny ordförande väljas vid årsstämman i maj. Samtliga medlemmar får en kallelse senast två veckor innan stämman med dagordning.

 

Vigor Sörman boendes högst upp i gårdshuset har lagt ett förslag om att få köpa loss råvinden i anslutning till sin lägenhet. Då detta innebär att fem lägenheter behöver flytta sina förråd till nuvarande fläktrummet vid tvättstugan behövs godkännande av dessa fem lägenheters innehavare vilket Vigor nu fått. Flytten och bygget av nya förråd bekostas helt av Vigor och styrelsen ställer sig positivt till en försäljning till Vigor. Ett formellt godkännande av planerna måste dock tas på årsstämman i maj då nya andelstal måste räknas fram vilket påverkar samtliga medlemmar,positivt skall tilläggas.  

 

 

 

Sillpackaren © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use