BRF Sillpackaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regler för andrahanduthyrning:

 

Brf Sillpackaren har valt att följa hyreslagens bestämmelser och den tolkning som hyresnämnden använder vilket innebär följande:

 

  • En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.
  • Tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen tex sjukdom,studier eller arbete och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke.
  • Brf Sillpackaren har som policy att ge tillstånd för ett år och endast i undantagsfall upp till två år.
  • Underlåtelse att underrätta föreningen om andrahandsuthyrning kan innebära att rätten till bostaden förverkas och denna säljs på exekutiv auktion.

 

Förklaring till vår policy:

Brf Sillpackaren är en liten förening där andrahandsupplåtelser utom föreningens kontroll kan äventyra föreningens möjligheter att fungera på ett tillfredställande sätt. Dessutom innebär okontrollerad uthyrning ett ökat slitage på fastighetens gemensamma utrymmen och servicefunktioner till men och ökade kostnader för övriga medlemmar. 

 

Sillpackaren © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use