BRF Sillpackaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslagstavla

 

 

 

  • Missa inte föreningsstämman på innergården i maj. Kallelse med dagordning skickas ut 2 veckor innan.
  • Vi hälsar Frida Askelöf välkommen från 17 december 2009. Hon övertog Thomas Sturessons lägenhet nr 13.  
  • Förslag har inkommit från grannföreningarna på Åsögatan 127, 129, 131 och 133 om att stöta på gatunämnden om att få plantera träd på

          Åsögatan utanför sina fastigheter. Styrelsen för Åsögatan 135 

          stöder förslaget som trots att ett antal parkeringsplatser måste tas i 

          anspråk kommer att öka trivseln och sannolikt höja områdets         

          attraktionskraft.  

  • Sillpackaren har sedan 80-talet delat undercentral med fyra närliggande fastigheter; Åsögatan 127,129,131 och 133. Nu befinns denna gemensamma anläggning ha tjänat ut varför helt ny undercentral måste byggas. Vid möte med berörda föreningar framkom att nuvarande ordning med gemensam undercentral underkänns och förslaget är att var och en investerar i sin egen undercentral. Projektering och byggnation av sådan genomfördes sommaren/hösten 2009 och är nu i full drift. Då föreningen har god ekonomi och pengar avsatta för detta ändamål är inga avgiftshöjningar planerade. 
  • Frågan om att söka bygglov för balkonger är uppe igen och nu handlar det om lägenheterna med fönster mot Åsögatan. Tidigare har detta bedömts som omöjligt. Nu har dock vissa förhoppningar väckts att bygglov ändå kanske kan beviljas då man i stadshuset ser positivare på balkongbyggen mot gatan vilket inte var fallet tidigare. Senast 1 mars 2010 skall berörda lägenhetsinnehavare meddela om intresse finns att gå vidare med bolaget WMP Balkong AB som i så fall sköter all pappersexercis och längre fram bygget.

          Kostnaden per balkong är uppskattad till 95-100.000:- inkl moms.  

 

 

 

 

Sillpackaren © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use